slovácký sklep slovácký dvůr

O víně

Prohlédnout fotogalerii

ročníková a archivní vína:
těšíme se na koštování a popíjení
vín skvělých ročníků s Vámi
v našich vinných sklípcích v Němčičkách.

Čekají na vás nejen skvělá vína s příběhy:
PAŠÁK - HODOVNÍ - ANOVÍNO - KARKULKA - JAKVIŠŇA - TRADIČNÍ

VÍNO a RODINA

Naše rodina je spojena s vínem již po několik pokolení od našich otců, dědů a pradědů a jejich dědů a pradědů, až bychom se dostali do dob hodně dávných.  Do dob, kdy byly Němčičky šestou největší vinařskou obcí
na Moravě.  Pěstujeme révu vinnou již po několik generací ve vlastních vinicích a vyrábíme vína,
která neustále opečováváme, překoštováváme, udržujeme jejich kvalitu, prostě prožíváme
veškeré starosti a radosti kolem vína.
V našich vinných sklípcích okoštujete a budete popíjet mezi dřevěnými bečkami a následně ve stylovém posezení naše skvělá vína z Němčiček. A protože dbáme na regionální charakter, jsou tato vína vyráběna
z hroznů vypěstovaných výhradně na vinicích v katastru vinařské obce Němčičky. Šetrnou výrobou,
ruku v ruce s přírodou a minimálními novodobými technologickými zásahy zaručujeme regionální typičnost
a autenticitu našich vín z Němčiček. Se stejnou pokorou k vinnému moku a vinicím jsou a byli spjati naši otcové, dědové, pradědové a spousta generací moravských vinařů dávno před nimi.
Máme pro Vás přichystaná jednak kvalitní moravská vína lahvovaná dle aktuální nabízené sezony,
ale také pestrou škálu lahvových ročníkových a archivních odrůdových vín i rodinných vín s příběhem.
K dispozici jsou vína jakostní, zemská a jakostní vína s přívlastkem, vína VOC Modré hory (vína originální certifikace), perlivé Frizzante, sekt kvašený v láhvi, speciální likérová vína a další lahůdky.
V lahvovém sortimentu jsou vína nejen naše, ale pro rozšíření odrůdové nabídky i dalších vinařství,
a to jen a výhradně z Němčiček. Jedná se vesměs o vinařství spřízněná rodinným poutem
(bratranci, strýcové …) - prostě jedna velká vinařská rodina.
V našich vinných sklípcích ochutnáte ta nejlepší, pečlivě vybraná vína od vinařů z Němčiček. Rádi Vám naše vína a speciální tekuté dobroty nabídneme k zakoupení domů jako tekutou vzpomínku na moravský výlet
pro Vás i Vaše blízké. Máme zájem na tom, aby se Vaše návštěva u nás ve vinných sklípcích stala skutečným tradičním moravským enogastrozážitkem. Spojení našich vín s tradičními místními pokrmy v příjemném selském prostředí Vám tento zážitek ještě umocní.

VÍNO a NĚMČIČKY

Naše obec leží v členitém terénu jihovýchodního výběžku Ždánického lesa. Nejnižší místo katastru obce 
se nalézá ve výšce 177 m n.m., nejvyšší ve výšce 316 m n.m. Nejstarší historický záznam o obci pochází z roku 1349, prvními doloženými majiteli vsi byli páni z Klobouk a Boleradic.
Němčičky mají staletou vinařskou tradici. Vinice našeho vinařství i ostatních místních vinařů jsou již od dob dávných vysazovány na  svazích devíti údolí na katastru obce Němčičky, který poskytuje výborné podmínky
pro pěstování révy vinné.
Na zdejších kopcích se rozprostírá téměř 190 hektarů prvotřídních vinic. Příjemným zážitkem pro turisty
a cykloturisty je obecní vinařská stezka, která Vás zavede do vinic a na místa s jedinečným výhledem
do širokého okolí. Náš katastr protínají známé turistické pěší vinné stezky a cyklostezky, mezi nejvíce vyhledávané patří např. Modrohorská pěší trasa i cyklotrasa a cyklostezka Krajem André.
Němčičky mají prvenství v ČR v počtu vinných keřů (hlav) na (hlavu) obyvatele obce. 
Pečlivým přepočítáváním ve sklípku při víně jsme zjistili, že se jedná o cca  1500 vinných keřů = hlav na hlavu. Vinařská obec Němčičky se řadí svou rozlohou vinic k nejvýznamnějším ve velkopavlovické vinařské podoblasti.
Němčičští byli v minulosti v širokém okolí známi také svou oblibou v pěstování ovocných stromů.
Z toho vznikla přezdívka "planičkáři". Velkého rozvoje dosáhlo místní ovocnářství na počátku
20. století. Původně se jednalo o modré ovoce (švestky, durancie), pak třešně a po 2. světové válce to byly především meruňky, které jsou významným krajinotvorným prvkem dodnes.

 VÍNO a HISTORIE

Znalost vína přinesli na Moravu římští vojáci za vlády císaře Marka Aurelia Proba (276–282), kteří pobývali
v pohraniční stanici Mušov v těsné blízkosti Pálavy.
Vlastní počátky moravského vinařství spadají až do období Velkomoravské říše.
K masovému pěstování vinné révy došlo pak ve 13. století v důsledku kolonizace z Dolního Rakouska,
což se projevilo i tím, že moravské vinařské obce převzaly horenské právo falkensteinské.
V pozdějších dobách měly i Němčičky vlastní horenské právo. První zmínka o jeho existenci pochází
již z roku 1417. Vzácnou památkou na naše vinařské předky jsou česky psaná horenská registra Horních Němčiček. Jsou dokladem vyspělosti někdejšího vinohradnictví. 
K průkopníkům vinohradnictví a vinařství v Němčičkách patřili v 16. století i novokřtěnci (habáni),
kterým se v Němčičkách přezdívalo „túfaři“ (z německého Täufer = křtěnec)

VINICE a PANORAMATA

Vychutnejte si prohlídku vinic s nádhernými výhledy na ně a zároveň pohledy do širokého okolí 
na vyhlídce s kapličkou "U VĚTŘÁKA" ve vzdálenosti cca 300m od našich vinných sklípků.  
Rádi s Vámi zajdeme na malou procházku a slovem doplníme tyto výhledy, povíme o pěstování vinné révy a vinařství, jak v naší obci, tak i v celém regionu Modrých hor.
Při panoramatických výhledech Vás seznámíme s okolními turistickými lákadly.

VÍCE INFORMACÍ

Bližší informace o vinařství, vinohradnictví, historii, aktuálních akcích v regionu,
turistických stezkách a cyklostezkách naleznete na webu obce Němčičky
a na webových stránkách svérázného turistického mikroregionu MODRÉ HORY .

Poznej Modré Hory malý region s osobitými víny

50 nejoblíbenějších turistických cílů v Modrých Horách

Tradici výroby a konzumace vína si lidé předávají z pokolení na pokolení
až do dnešních dnů. Pokračováním v této tradici nacházíme uspokojení a radost.
Přáli bychom také Vám, abyste to samé prožívali i Vy při návštěvě v našich sklípcích.

 

Vinařství Vinařství

vinné sklípky víno - folkor - tradice

srdce modrých hor * vína ze svahů devíti údolí * vinařská turistika * historie a tradice